Welkom!


Jaarlijks blijven er in Nederland ongeveer 1.500 embryo’s over na vruchtbaarheidsbehandelingen van paren die hun kinderwens vervuld en afgerond hebben.

De embryowet biedt de mogelijkheid van embryodonatie. Hierbij kunnen overtallige embryo’s ter beschikking gesteld worden aan paren die niet zwanger kunnen worden.

Deze vorm van donatie en adoptie heeft diverse organisatorische en ethische aspecten. Om de vraag naar het doneren en het adopteren van embryo’s te coördineren, is het landelijk embryodonatie bureau opgericht.
Alleen door een landelijk draagvlak te creëren kan er aan de vraag naar embryo’s voor donatie en adoptie worden voldaan.

Het uitgangspunt is om paren op een integere en vakkundige wijze een extra kans te bieden om hun kinderwens in vervulling te laten gaan.

Waarom embryodonatie en adoptie?


Fertiliteitklinieken krijgen regelmatig te maken met mensen van wie de kinderwens niet vervuld kan worden. Ook in vitro fertilisatie ( IVF) met al zijn beschikbare technieken biedt niet altijd een uitkomst.

Het kan zijn dat de man onvoldoende of geen beweeglijke zaadcellen produceert, dat de vrouw geen of te weinig eicellen heeft of het kan ook een combinatie van factoren zijn. Soms zijn er geen duidelijke redenen aan te geven waarom een paar kinderloos blijft. Daarnaast zijn er paren met een erfelijke achtergrond, waarbij de erfelijk overdraagbare risico’s het verlangen naar een eigen kind ver overstijgen.

De enige kans voor deze paren op een zwangerschap ligt binnen deze vorm van donatie en adoptie van embryo’s. Het doneren van overtallige embryo’s kan een keuze zijn die gebaseerd is op een sterke betrokkenheid en herkenning bij andere paren.
Dit zijn paren die ondanks dat zij dezelfde stappen op het fertiliteit gebied hebben gezet, ongewenst kinderloos zijn gebleven.

^ top
Nieuws

Zorgverzekeraars

tonen meer dan interesse in het plan voor embryodonatie en adoptie en
bekijken momenteel de financiële ondersteuning hiervoor.

Patiëntenvereniging Freya

Inmiddels is de patiëntenvereniging Freya benaderd om hen over al deze ontwikkelingen te informeren. Nieuws hierover volgt.

Meer info: Freya.nl